حمل و نقل جاده ای

حمل و نقل جاده ای

شرکت آداک مارین مفتخر است اعلام نماید با آگاهی کامل نسبت به اهمیت و جایگاه  صنعت حمل و نقل داخلی و نقش

ادامه توضیحات در لینک زیر

ورود به حمل و نقل جاده ای
حمل و نقل ریلی

حمل و نقل ریلی

شرکت آداک مارین با توجه به داشتن ارتباط کاری پیوسته با راه آهن ج.ا.ا و شرکت های توانمند در ، صنایع پتروشیمی

ادامه توضیحات در لینک زیر

ورود به حمل و نقل ریلی
بسته بندی

بسته بندی

تحویل محموله ی مشتریان به مقصد فقط قسمتی از کار ماست و آداک مارین همیشه از رسیدن محموله در همان شرایطی

ادامه توضیحات در لینک زیر

ورود به بسته بندی
استعلام نرخ

استعلام نرخ

توضیحات مربوط به آداک مارین قسمت استعلام نرخ

ادامه توضیحات در لینک زیر

ورود به استعلام نرخ
لجستیک

لجستیک

توضیحات مربوط به آداک مارین قسمت لجستیک

ادامه توضیحات در لینک زیر

ورود به لجستیک
تشریفات گمرکی

تشریفات گمرکی

تحویل محموله ی مشتریان به مقصد فقط قسمتی از کار ماست و آداک مارین همیشه از رسیدن محموله در همان شرایطی

ادامه توضیحات در لینک زیر

ورود به تشریفات گمرکی
تعمیر کانتینر

تعمیر کانتینر

تحویل محموله ی مشتریان به مقصد فقط قسمتی از کار ماست و آداک مارین همیشه از رسیدن محموله در همان شرایطی

ادامه توضیحات در لینک زیر

ورود به تعمیر کانتینر
حمل و نقل سنگین

حمل و نقل سنگین

تحویل محموله ی مشتریان به مقصد فقط قسمتی از کار ماست و آداک مارین همیشه از رسیدن محموله در همان شرایطی

ادامه توضیحات در لینک زیر

ورود به حمل و نقل سنگین
فلکسی و ایزوتانک

فلکسی و ایزوتانک

تحویل محموله ی مشتریان به مقصد فقط قسمتی از کار ماست و آداک مارین همیشه از رسیدن محموله در همان شرایطی

ادامه توضیحات در لینک زیر

ورود به فلکسی و ایزوتانک

توضیحات کوتاه درباره مجموعه و اهداف و عملکرد.

مشتریان ما

مفتخریم که در ۲۰ سال تجربه همراه شما بزرگواران بودیم.